Friday, 18 November 2011

PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan digunakan dengan kata nama dalam ayat. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda, tempat, hal, perkara atau manusia mengikut rupa, saiz dan bentuknya. Penjodoh bilangan mesti dibubuh selepas kata bilangan dan sebelum kata nama yang mengikutnya.
Penjodoh Bilangan

No comments:

Post a Comment