Monday, 28 November 2011

KATA GANDA

1. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan
sama ada sebahagian atau seluruhnya.
2. Kata ganda terdiri daripada:
a. kata ganda seluruh
b. kata ganda semu
c. kata ganda separa
d. kata ganda berima
e. kata ganda berimbuhan

Kata Ganda

No comments:

Post a Comment