Friday, 18 November 2011

PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan digunakan dengan kata nama dalam ayat. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda, tempat, hal, perkara atau manusia mengikut rupa, saiz dan bentuknya. Penjodoh bilangan mesti dibubuh selepas kata bilangan dan sebelum kata nama yang mengikutnya.
Penjodoh Bilangan

Tuesday, 15 November 2011

VIDEO SIMPULAN BAHASA

Tontonlah video Simpulan Bahasa di bawah ini agar adik-adik dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Selamat menonton semua .......

SIMPULAN BAHASA

Simpulan Bahasa ialah sususan kata ringkas dan membawa makna yang tertentu. Simpulan Bahasa timbul hasil daripada beberapa sebab. Antaranya ialah:
a. pemerhatian orang-orang dahulu terhadap benda-benda yang ada dalam kehidupan mereka
b. kepercayaan kepada sesuatu kuasa luar biasa
c. daripada pertuturan biasa

Di bawah ini, ada saya berikan beberapa contoh Simpulan Bahasa yang boleh dijadikan rujukan. Selepas itu, cuba adik-adik senaraikan Simpulan Bahasa yang lain sebagai latihan. Selamat mencuba........

Simpulan Bahasa