Tuesday, 8 November 2011

ANTONIM

Antonim ialah kata yang berlawanan maksudnya. Antonim ialah perhubungan di antara kata-kata yang menunjukkan unsur keberlawanan makna atau pertentangan makna.
Di bawah ini, ada saya berikan beberapa contoh antonim yang boleh adik-adik gunakan sebagai rujukan dan latihan. Selamat membaca ya...
Antonim

No comments:

Post a Comment