Wednesday, 30 November 2011

BANDINGAN SEMACAM

Apa itu bandingan semacam? Bandingan semacam adalah membuat perbandingan antara sifat seseorang, sesuatu benda atau perkara dengan benda, perkara atau orang lain yang mempunyai sifat hampir sama atau semacam.Di bawah ini ada banyak contoh bandingan semacam yang diberikan. Diakhir contoh pula ada latihan yang boleh dibuat untuk menguji pemahaman adik-adik. Selamat mencuba .............


Perbandingan Semacam

Monday, 28 November 2011

KATA GANDA

1. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan
sama ada sebahagian atau seluruhnya.
2. Kata ganda terdiri daripada:
a. kata ganda seluruh
b. kata ganda semu
c. kata ganda separa
d. kata ganda berima
e. kata ganda berimbuhan

Kata Ganda